Forums

Full Version: Slimcea na odchudzanie opinie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Polecono mi ostatnio tabletki na odchudzanie slimcea. Mam kilka kilogramów do zrucenia i zastanawiam si nad zakupem. Co myślicie o tym preparacie ? pytam tych które stosowały ?
Reference URL's